img-card

Thẻ MSB MasterCard mDigi

Linh hoạt hoàn tiền 20% theo lĩnh vực lựa chọn, tối đa 300.000 đồng/tháng

Chi tiết thẻ
img-card
Linh hoạt hoàn tiền 20% theo nhóm danh mục lựa chọn

img-card
Ưu đãi mở thẻ

img-card
Cơ hội mua giá hời trong tầm tay, ưu đãi tới 30%

img-card
Trả góp linh hoạt

img-card
Miễn lãi tối đa

img-card
Hỗ trợ chi tiêu, thanh toán trên toàn thế giới

Điều kiện và hồ sơ mở thẻ
Biểu phí và lãi suất
Phần thưởng
Bảo mật và tính năng khác
Câu hỏi thường gặp