Vui lòng quét QR Code để tiếp tục quá trình đăng ký thẻ online

Để thực thực hiện các thủ tục đăng ký online, xác thực thông tin, bạn cần chuyển qua thiết bị di động để gửi các giấy tờ, hồ sơ hợp lệ.

gui-qr-code
Thiết bị IOS

Sử dụng tính năng chụp ảnh camera để quét QR Code

Thiết bị Android

Truy cập các ứng dụng hỗ trợ quét QR Code để quét (Ví dụ: Zalo)

MÃ QR CODE CỦA BẠN